Avedøre og Hvidøre batterier

Avedøre og Hvidøre batterier var sekundære kyst batterier, der indgik i søbefæstningen.
Batterierne var opført på Landbefæstningens to fløje.

Hvidøre batteri:

Batteriet blev opført i 1892 som kystbatteri lidt syd for Klampenborg tæt ved Hvidørepynten.
Det er et jordanlæg med betonstøbt magasin. Det var armeret med fire 17 cm. kanoner og skulle hindre et angreb på kysten syd for Christiansholmslinien og dermed et angreb  i ryggen på Nordfronten.

Avedøre batteri:
Avedøre og Hvidøre batterier

Avedøre Batteri

 

 

 

 

 

Batteriet blev ligeledes opført i 1892 lidt nord for Vestvoldens voldlinie 0-I vendende mod Køge Bugt. Det var armeret med otte 29 cm. M/1868 forladehaubits popstillet på betonbriske og omgivet af en 20 meter tyk jordvold. Anlægget var omgivet af en vår grav.
Batteriet skulle hindre fjendtlig indsejling til København gennem Kalveboderne.

Fløjbatteriet Avedøre

29 cm. haubits

Avedøre og Hvidøre batterier blev  begge nedlagt i 1922.

Der er ganske få rester af disse to batterier, da områderne er bebygget.
Graven fra Avedøre batteri og magasinet fra Hvidøre batteri er bevaret.

 

Avedøre batteri i TrapLex.dk