Søfortet Dragør fort

Søfortet Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø, ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør.  Fortet svarer ret nøjagtigt til det samtidige Saltholm flakfort (senere Flakfortet).

Opgave
150 cm projektør, Dragør Fort

150 cm. projektør

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Drogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden. Det er et delvis kasemateret fort, der havde skytset opstillet på åbne betonbriske med hovedskuds-  retningen mod syd til sydøst. Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole, der danner den kunstige ø’s omkreds.

Dragør fort 35,5 cm. kanon

35,5 cm. kanon

Armering

Oprindeligt var det bestykket med 4 stk. 35,5 cm. haubits (heraf 2 stk. overflyttet fra Charlottenlund Fort), 4 stk. 17 cm. haubits, 4stk.  120 mm. hurtigskydende stålkanon, 2 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanon i pivotaffutage, 1 stk. 47 mm. kanon samt rekylgeværer og håndvåben.

 

Dragør Fort

Dragør Fort

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
Skitse Dragør Fort 1915-18

Håndtegnet skitse

  4 35,5 cm. staalkanon L/30 M/1882 188 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør
M/1893/1907 
270 halvpansergranat med sprængladning 18,25 kg. trotyl
242 hårdstøbte jerngranater med sprængladning og bundbrandrør
1359 halvladning á 28 kr. røgfrit krudt
800 tændskruer korte
  4 17 cm. staalhaubits L/43 M/1889 208 pansergranater uladte
374 halvpansergranater med sprængladning og bundbrandrør
208 granater med sprængladning og bundbrandrør
195 granatkardæsk
959 halvladninger á 8,75 kg. røgfrit krudt
995 halvladninger á 8,60 kg. røgfrit krudt
194 ladninger á 9,1 kg. røgfrit krudt
1100 tændskuer korte
  4 120 mm. hurtigskydende staalkanon L/45 M/1912 1000 brisantgranatpatroner med sprængladning og sikkerheds-
brandrør
110 patroner med granatkardæsk
  2 75 mm. hurtigskydende kanon
pivotaffutage M/1916
L/30 M/1989 558 granatkardæskpatron
90 brisantgranatpatron
  1 75 mm. hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1916 (luftmål)
L/30 M/1894 297 granatkardæskpatron
97 brandprojektiler
30 brisantgranatpatron
  1 47 mm. hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1915
M/1886 148 patroner med ladt granat
37 patroner med granatkardæsk
197 brandprojektiler
16 8 mm. rekylgevær M/1903 46.080 patroner, heraf 2880 alarmammunition
410 Bagladerifler 40.800 patroner, heraf 1920 alarmammunition
35 Pistol M/1885 1188 patroner
  3 150 cm projektør
  2 3 m. afstandsmåler M/1910
  1 1,25 m afstandsmåler M/1916
  3 afstandsmåler M/89/14
  1 Pejlekikkert M/1880
 18 Dobbeltkikkerter
Mandskab
  1 Kaptajn
  7 Løjtnanter
  3 Officianter
  9 Sergenter
 17 kadetter eller korporaler
 27 Underkorporaler
294 Konstabler 1 bårefører, 2 hjælpere, 8 bærere


Under den kolde krig blev der opstillet 3 stk. dobbelte 40 mm luftværnskanoner på Dragør fort. Igen i 80’erne blev fortet omarmeret idet der blev opsat 2 stk. 76 mm. luftværnskanoner på fortet.
Disse omarmeringer har slettet mange at de oprindelige briske. Kun 17 cm. briskene og et par briske til 75 mm. kanoner er helt intakt.

Søfortet Dragør fort udvendig
Fortet indvendig
Luftværnet på Dragør Fort

Dragør Fort