Tinghøj batteri

Tinghøj Batteri blev opført i 1887-1888. Batteriet havde til opgave at beskyde områderne foran Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby Forter samt den nordvestlige del af Vestvolden. Det skulle også hindre  indtrængen mellem forterne samt sikre området bag disse.  

Københavns befæstning, Tinghøj batteri, grundplan

Grundplan

Det var et ca. 300 m langt, åbent, halvmåneformet batterianlæg med en foranliggende tør grav. Anlægget bestod af to batterilinier, den søndre med seks betonbriske og den nordre med fire, og de adskiltes af en kasematbygning, der indeholdt ammunitionsmagasiner og belægningsrum for mandskabet.

Batterilinierne skulle armeres med seks 15 cm jernkanoner og fire 12 cm jernkanoner henholdsvis  venstre og højre batterilinie. Desuden var der på dækket af kasematbygningen to forsvindingstårne i panser, hver til en 8 mm 10-løbet mitrailleuse til nærforsvar.

Skyts på Tinghøj batteri

15 cm. “kvindekanoner”

På det højeste punkt, i den nordre ende, var der en kikkertstation, der kunne overskue området fra Vestvolden, hen over de foranliggende forter og frem til området ved Vangede Batteri.
Bemandingen bestod af 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige.

De berømte kvindekanoner, indkøbt efter forsvarsindsamling blandt  danske kvinder, var i en periode opstillet på Tinghøj batteri. Kanonerne var indkøbt hos Krupp og skænket til kongen.

Batteriet blev nedlagt i 1920.

Tinghøj Batteri er indvendig ret velbevaret, idet det ligger på malingfirmaet Dyrups private grund. Det har i en lang periode været bruget som lager hvilket naturligvis har slidt på bygningen. Til gengæld er den tør og som så mange andre af Befæstningens anlæg hader den nioget unikt af byde på.

I kasematbygningen finder et flot maleri i loftet som formentlig er lavet af en værnepligtig under sikringsstyrketiden.

Batteriet udvendig 2009

Batteriet indvendig 2009