Vangede Batteri

Vangede Batteri er opført 1887-88. Det skulle udover de almindelige opgaver for batterilinien beskyde terrænet fra den sydvestlige kant af Lyngby til Søndre oversvømmelse og Gentofte Sø, og sammen med evt. anlagte feltbefæstninger give støtte for Garderhøj og Lyngby forter.

Københavns befæstning Vangede Batteri 1920

Batteriet 1920

Fæstningskanoner

15 vm. skyts i batteriet

Det var en stormfri såkaldt reduit, (lille fort) uden åbne standpladser for skyts liggende i midten mellem to anneksbatterier. Hele batteriet var halvmåneformet (lynette). Den foranliggende tørre grav var 1-2 meter dyb og beplantet med hybentjørn i 10 meters bredde. I struben af reduiten lå en kasematbygning med en strubekaponiere, hvorfra struben kunne bestryges.

På kasematbygningen var anbragt to panserforsvindings-tårne med 8 mm mitrailleuser til nærforsvar. Foruden 4 store belægningsrum fandtes i kasematbygningen
magasiner, køkken m.m.

Vnagede batteri grundplan

Grundplan

I de to åbne anneksbatterier var der plads til 9-10 stk.12 cm. kanoner med en rækkevidde på ca. 7 kilometer. Der var en travers for hver 2 kanoner. Ildlinien lå ca. 2 meter over terræn.
Bemandingen bestod af en mobiliseringsstyrke på 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige.Anneksbatterierne havde en åben beplantet grav i forlængelse af reduitens.

Batteriet blev nedlagt i 1920. Kun den nordre del er synlig i dag, i et offentligt anlæg.

Billeder fra Vangede Batteri 2009