Bernstorff Batteri

Bernstorff Batteri blev bygget i 1888 og var magen til Gentofte Batteri. Det lå ved C. L. Ibsensvej og Søtoften.

Københavns befæstning, Bernstorff og Gentofte batterier

Bernstorff og Genfofte batterier

Det var et åbent jordanlæg bestående af en to meter høj og ti meter bred jordvold bag hvilken kanonerne var placeret. I tilknytning til volden var der syv meter under jorden opført et betonstøbt ammunitionsmagasin.

Batteriet var armeret med fire stk. 9 cm. kanoner.

Bernstorffs Batteri havde, sammen med Ordrupkrat- og Gentofte Batteri til opgave at hindre fjendtlig passage via de dæmninger og broer, som krydsede den nordlige oversvømmelse.

Specielt skulle Bernstorff Batteri danne forsvar mod fjendtlig indtrængen over fæstningskanalen mellem Gentofte Sø og Søndersø. Samtidig skulle batteriet hindre en fjendtlig indtagelse af jernbanebroen over fæstningskanalen ved Ermelunden.

Batteriet blev nedlagt i 1920. Der er ikke længere synlige rester af batteriet, men det underjordiske ammunitionsmagasin findes i dag en privat villahave.

Andre anlæg på Nordfronten

.