Ordrupkrat Batterierne

Ordrupkrat batterierne opførtes i 1887-88 som Østre og Vestre Ordrupkrat Batteri.
Østre Ordrupkrat Batteri der nu ligger på Galopbanens område, skulle flankere Nordre Oversvømmelse sammen med Vestre Ordrupkrat Batteri. Dette skulle primært ske med kardæskskud for ikke at ødelægge dæmningerne.

Ordrup Krat Transportabelt pansertårn M/1890

Transportabelt pansertårn M/1890


Begge batteriers kasemat bygninger var gravet ind i bagskråningen på eksisterende bakker i terrænet, således de ikke var synlige for en angriber.Kasematbygningen var konstruerede som dobbeltkaponierer der kunne flankere til begge sider. Udover magasiner indeholdt de kun opholdsrum for besætningen.

Bevæbningen

Ordrupkrat batterierne var udrustet med hver 4 hurtigskydende kanoner, formentlig 75 mm. 2 på hver side af kasematbygningen. Begge batterier var anlagt ved sydenden af dæmningerne som skulle regulere vandstanden i Nordre Oversvømmelse. Da batterierne således kun kunne skyde på langs af oversvømmelsen, havde man i den jorddækkede nordside indbygget korte skyttegrave med betonstøbte underlag til transportable pansertårne med 53 mm. hurtigskydende kanoner til direkte beskydning af dæmningerne.

Mitrallieuse batteriet

Mellem batterierne finder man to betonstøbte maskingeværstillinger (Ordrup Mitrallieuse batteri) til forstærkning af de skyttegrave, der forbandt batterierne. De er opført efter 1900, formentlig i forbindelse med 1. verdenskrig.

Batterierne blev nedlagt i 1920.

Ordrup Krat bestod af tre komponenter. Østre og vestre ordrupkrat Batteri samt Ordrupkrat Mitrallieusebatteri.

Østre Ordrup Krat Batteri
Vestre Ordrup Krat Batteri
Ordrup Mitraillieuse Batteri

Dette anlæg er bygget senere end Østre og Vestre batteri