Nordre oversvømmelse

Nordre oversvømmelse strakte sig fra Ermelunds stemmeværk mod øst  gennem dalstrøget Lyngby enge (Ordrup Mose) til Øresund. Endvidere  indgik den udtørrede Hundesø nord for Jægersborg stemmeværk der adskildte Nordre og Søndre oversvømmelse. På grund af sit stærke fald var Lyngby Enge opdelt i tre bassiner:

Bassin 1:
Fra Ermelunds stemmeværk mod øst til bassin I og mod syd over dæmning 6 ved Hundesø til Jægersborg Stemmeværk.  Bassinet ville få en maksimalvandstand på 18 meter under etableringen af Kagsmosens oversvømmelse.

Fra bassin I strømmede vandet nord om Dæmning I gennem et omløb (betonstøbte mure med fals for stemmebjælker) eller muligt gennem  dæmningens underløb til bassin II.

Bassin II:
Lå mellem dæmning I og dæmning II. Bassinet fik under en oversvømmelse en maksimalvandstand på 12,5 meter. Denne kunne sænkes lidt på et senere tidspunkt. Gennem et overfald på dæmning II strømmede vandet videre til bassin III og IV.

Bassin III og IV:
Bassin III lå mellem dæmning II og dæmning IV (på Væddeløbsbanens terræn) og fik en maksimalvandstand på 8,2 meter. Gennem et omløb i dæmning IV’s sydlige ende løb vandet til Bassin V

Bassin V:
Lå mellem dæmning IV og V  (Klampenborg Stationsplads) med en maksimalvandstand på 4,4 meter. Gennem underløb i dæmning V strømmede vandet til to små bassiner VI og VII

Bassin VI og VII:
Lå ved Strandvejen og havde begge en maksimalvandstand på 4,4 meter. Bassin VI begrænsedes mod øst og syd af den lille dæmning VII og bassin VII mod øst af dæmning VIII, der var en mur langs Strandvejen.