Søndre oversvømmelse

Søndre oversvømmelse strakte sig fra Jægersborg Stemmeværk gennem den udtørrede Søndersø og Søndersøkanalen, over et dige der blev bortskyllet gennem Gentofte Sø og over et andet dige der ligeledes blev bortskyllet.
Herefter gennem Gentoftekanalen, Søborghuskanalen, over et dige der ved etablering af oversvømmelsen blev bort- gravet, gennem Utterslev Mose og til Husumenceinten.
Maksimumvandstanden i Søndre oversvømmelse var 18 meter, men kunne sænkes efter etableringen.

Søndre oversvømmelse 3 dæmninger i Husum

3 batardeauer

Oversvømmelse begrænsedes mod sydøst af spærredæmningen ved Emdrup. Herfra kunne vandet bortledes gennemet  underløb til Emdrup Sø og videre mod øst og syd. Når stemmediget ved husumenceintens punkt XXIII åbnedes, strømmede vandet fra søndre oversvømmelse ind i Husumenceintens grav. Vandet førtes videre over 3 batardeauer på voldlinierne XX og XXI . Nedenfor disse blev den endelige vanstand 12,5 meter, til Islevhusvejen. Tæt nord for denne fandtes et åbent overfald i enceintens glacis, gennem hvilken vandet kunne strømme ud i Kagsmosen. Dennes vandstand  blev herefter 12,5 meter.

Fra Husumenceintens grav kunne resten af enceintens grav efterfyldes, hvilket man dog ikke regnede med skulle blive aktuelt.

Søndre oversvømmelse Husum

Batardeauer ved Husum

Søndre oversvømmelse vandregulering

Vandregulering Husum