Borgsted Batteri

Borgsted batteri er bygget i 1917 og er noget kraftigere end Hårbølle batteri.

Borgsted Batteri

Batteriet luftfotop

Det bestod af en central kommandostation/ildledercentral. Den er forbundet med de fire kanonstandpladser med løbegange. Der fandtes yderligere et betonstøbt belægningsrum med fem kasematter og en retirade. Kanonstillingerne med betonstøbte briske med ammunitionsmagasiner og håndmagasiner.

Der var ved kystskrænten en projektørstandplads med tilhørende generatorrum.

Bestykkeningen bestod af to stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner, to stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner samt 11 stk. 8 mm. rekylgeværer M/1903.
Bemanding var på 59 mand.

Øst for batteriet lå fredstidskasernen med to træbarakker samt et udhus.

Det nu nedlagte anlæg blev i 2003 solgt og er i dag i privat eje.
Desværre har det ikke muligt at få adgang med henblik på fotografering af resterne.

Batteriet på fund og fortidsminder