Haarbølle Batteri

Haarbølle batteri indgik i Grønsundstillingen sammen med Masnedøfortet og Borgsted batteri.

Haarbølle batteri, Grønsundstillingen

Haarbølle batteri

Batteriet blev bygget 1914 – 15 og skulle bestryge det minefelt, der skulle spærre Grønsund mod indtrængning fra syd.
Batteriet var armeret med 3 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanoner, og 8 stk. 8 mm. rekylgevær M/03.
Bemanding 58 mand.

Batteriområdet er i dag ejet af Vordingborg Kommune.

.