Henri Alexis Brialmont

Henri Alexis Brialmont (1821-1903) var belgisk general og stod bag bl.a. Antwerpens befæstning.

Henri Alexis Brialmont, Københavns Befæstning

H.A. Brialmont


H.A. Brialmont bidrog i høj grad til samarbejdet ingeniørofficererne imellem.

Ikke mindst havde Sommerfeldt samarbejdet og været inspireret af den Belgiske general Brialmont der stod bag befæstningen af Antwerpen og Maas-linien.

De samarbejdede også med den Hollandske general Kromhout, der stod bag Amstedams 135 km. lange forsvarsring, hvor vand var brugt som passiv hindring i rigt mål, hvilket har været til stor inspiration.

Udover Belgien arbejdede han med fæstningsanlæg både i Rumænien, Østrig og Tyrkiet.

Overalt i Europa er Henri Alexis Brialmont blevet kendt for sin meget betydelige virksomhed som militærforfatter, særlig på befæstningskunstens område. Det var på en tid, hvor  artilleriet var i en rivende udvikling,
Han blev banebryder for anvendelsen af panserkonstruktioner i landbefæstningen, hvilket havde stor betydningen for storby-befæstningerne i slutningen af det 19. århundrede
. Af hans betydeligste værker skal nævnes: La fortification du temps présent (2 bind, 1885), Influence du tir plongeant et des obus torpilles sur la fortification (1888), Les régions fortifiées (1890), La défense des Etats et la fortification à la fin du XIXième siècle (1895), La défense des côtes et les têtes de pont permanents (1896).

Brialmont på Wiki

Oberstløjtnant Sommerfeldt