Forsvarsindsamlingen af 1913

Forsvarsindsamlingen af 1913 er også kendt som ”Den Store Forsvarsindsamling”.
Den blev etableret af Kaptajn E. Rønning i slutningen af 1912 og også den var inspireret af udsigten til en kommende stormagtskrig.

Forsvarsindsamling 1913

Propaganda

Indsamlingen blev støttet af repræsentanter  fra både samfunds- og kultureliten sammen med det bedre borgerskab og en del militærpersoner.

Vil du have et fort ?

I løbet af få måneder blev der indsamlet en halv million kroner, og ved årsskiftet til 1912/1913 gik man til kongen og tilbød ham et fort placeret i Dyrehaven ved Slesvigske Sten. Kongen henviste dog deltagerne til forsvarsminister Klaus Berntsen, som ikke var begejstret for en sådan gave.

Nationaltidende kørte en serie fra 29-1-1913 til 17-2-2013, hvor flere forfattere agiterede for forsvaret. Det var Henrik Pontoppidan, Erik Skram, Karl Larsen, Helge Rode og Jakob Knudsen.
31-1-1913 bragte samme avis en adresse ”Til vore Landsmænd” underskrevet af 58 prominente mænd og kvinder.
Den opfordrede til at indsamle 600.000 mere end den halve million der allerede var indsamlet, og sluttede således:.

”Danske Mænd og Kvinder! Vort Land har været ramt af Ulykker, og indre Strid har maaske, mere end godt var, oprevet os, men endnu som før elsker vi den Jord, paa hvilken vore Fædre har boet i Tusinder Aar, og det Sprog, vore Børn har lært af vore Læber. Saa lad der da ikke blive kaldt forgæves paa os nu, hvor det gælder om at sikre det, der er vort, og som vi ønsker skal vedblive at være det, frit og uafhængigt, men lad os vise, at Danmarks Velfærd ligger os alle paa Sinde, vise – i Gerningen – at vi ønsker dets Forsvar, af hvilket dets Skæbne i Farens Stund vil komme til at afhænge, holdt i forsvarlig og kampdygtig Stand.”

Forsvarsindsamlingen af 1913, katalog over auktionen over donationer 1913

Katalog

Auktionerne

Et af midlerne til at indsamle penge var bortauktionering af donerede gaver.
En sådan fandt sted den 5. 1913 og de følgende dage.

Entreen var 25 øre der tilfaldt indsamlingen. Endvidere forventede s det, at auktionsafgiften til statskassen ville blive eftergivet og der derfor ikke opkrævedes salær. Endvidere var al assistence ved udstilling og auktion gratis.

Af indsamlingens 595 numre fremgår det tydelige, at det var de bedre stillede der havde doneret.
Mange ting ad sølv og elfenben, smykker, kandelabre og guld og sølvmønter og en enkelt diamantbrosche.

En af kuriositeterne var en ”1 gL. smuk udsk. Elfenbensæske”, beskrevet således i kataloget: ”Stammer fra Griffenfeldt, som Giveren, Landinspektør Chr. Møller, hvis Tip-Tipoldefader var Fætter til Griffenfeldt. Fra Slægt til Slægt er Æsken gaaet i Arv, og Giveren, hvis kæreste og agteste Eje den var, opfylder dermed sine Forældres Bud: »Du skal altid naar- og hvorsomhelst være parat til kjæk og frejdig at give det Bedste du ejer til dit Fædreland. Giveren, der er ugift, ønsker meget at vide, hvem dens nye Ejer bliver.
Flere andre af auktionens numre rummede fortællinger der tydede på en vis stand.

Lystkutteren “Amalie”

Sidste auktionsnumer 595 var lystkutteren ”Amalie” på 2½ tons der lå ved Olsens Plads i Kalkbrænderihavnen. Den var formentlig doneret af Ingeniør Lund i København. Det var i hvert fald hos ham i Henrik Rungsgade 7, alt inventaret til båden kunne afhentes.

Forsvarsindsamlingen af 1913 Auktion nr. 16 Christian Blache

Auktion nr. 16 Christian Blache

Lodtrækningsnummer fra forsvarsindsamlingen

Lodtrækningsnummer fra forsvarsindsamlingen

15-19 marts 1913 fandt der en lodtrækning sted over danske kunstneres arbejder.
287 arbejder indenfor malerier, billedhuggerarbejder, keramik, håndtegninger, raderinger og kobberstik.
Præmierne har formentlig været udstillet på Charlottenborg, hvorfra præmierne udleveredes.

Af mere prominente kunstnere kan nævnes Anna Ancher (4) og Michael Ancher (5) og af de mere nationale motiver Otto Backe (9) De Lichtensteinske husarers angreb ved Sankelmark 6 Februar 1864 afslaas”.
Der blev spillet på alle strenge.

Fortet blev til en u-båd

I 1914 ændrede situationen sig vedrørende et fort i Dyrehaven sig.
Efter et valg og udbruddet af verdenskrigen modtog den radikale P. Munch nu gaven og Taarbæk Fort stod klar i 1915.

Forsvarsindsamlingen af 1913, Ubåden "2. april"

Ubåden “2. april”

I mellemtiden havde indsamlingen stablet yderligere 1½ mill. på benene. Og de gik til en u-båd (Triton) der blev omdødt til ”2. april” Den blev købt på Whitehead-Fiume værftet i Østrig.
Yderligere blev beløbet brugt til pigtråd og lysmateriel samt en del betonbyggerier i Dyrehaven.

Fra private bidragydere modtog marinen det første luftfartøj ”Glenten”, det ombyggede fly ”Dania”, fra generalkonsul Ludvigsen 25-3-1912

Hæren modtog sit første fly fra kaptajn Grut 2-7-1912, hvilket førte til oprettelsen af Hærens Flyveskole.

Hæren fik ydermere 12-7-2012 en drageballon af Premierløjtnant greve Frederik Moltke. Den var på 750 m3 og fik navnet ”København”. Den blev underlagt Fæstningsartilleriet.

Hvem der eller har ydet bidrag, officielt eller uoffiielt, er svært at sige, men det virker sandsynligt at ejerne af det helt store industrihuse har støttet direkte til forsvarsministeren – i enten kontanter eller materialer.