Vestvoldens våde grav

Vestvoldens våde grav var en meget væsentlig del af Vestvolden, som den følger ubrudt alle 14,3 kilometer  fra Køge Bugt til Utterslev Mose.

Vestvoldens våde grav, Vestvoldens forløb

Voldens tracé

Voldgraven var en vigtig del af enceinten, hvorfor voldgrav og vold følger hinanden i hele forløbet.
Vestvolden består dybest set af 21 rette linier. Det buede forløb opnås ved at dreje de rette linier over 21 punkter. Her er ikke medtaget de to endepunkter 0 og XXIII. Se tegninger af Vestvolden

Voldgraven, og dermed hele voldanlægget, blev udført af lokale entreprenører og daglejere.

 

Vanddybde og gravbredde
Vestvolden, voldgravebn

Voldens profil

Vestvoldens våde grav var ved bygningen overalt 16 meter bred og vanddybden var på 2,5 meter.
På midten havde graven en lille ekstra fordybning, kynetten (cunette), hvor vanddybden i 2,5 meters bredde var øget til 3,5 meter. Kynetten skulle sikre, at en rytter på hest ikke kunne passere.

 

 

Dæmninger (batardeauer)
Vestvoldens våde grav, 3 dæmninger i Husum

3 batardeauer i Husum

Vestvoldens våde grav, tegning af batardeau

Tegning af batardeau

Vandstanden i graven blev holdt i niveau af to dæmninger ved Roskilde Landevej og Vestbanen samt 14 små betondæmninger med overløb kaldet batardeauer. Kanalen var ved anlæggelsen 17 meter bred ved vandspejlet og 6 meter bred ved bunden hvor dybden var 2,5 meter. På midten var der lavet en yderligere fordybning, kynetten, der var 2,5 meter bred og 1 meter dyb. Vanddybden var således på midten 3,5 meter. Kynetten skulle forhindre rytteri i at sætte over
graven.
Vandet i voldgraven var dels grundvand og dels vand fra Utterslev Mose. Dette førtes ind via et underløb i den nordlige ende ved punkt XXIII. Overskudsvand blev via et underløb ved punkt 0 ført ud i Køge Bugt.

 

Vestvoldens våde grav, krigskommunikation

Militærbro

Militærbroer eller krigskommunikationer

Over voldgraven var der anlagt flere broer. Nogle var del af den civile infrastruktur som f.eks. Roskildevej. Vestbanen krydsede graven via en dæmning med underløb.
Militærbroerne (eller krigskommunikationerne) skulle alene anvendes af hæren. Dels i forbindelse med det almindelige behov for at krydse kanalen, og dels som en mulighed for at krydse graven med en større udfaldsstyrke.