Befæstningen i tal

Befæstningen i tal giver et overblik over de beløn og mængder der blev brugt på landbefæstningen i årene 1886 til 1894, d.v.s. provisorieårene. Tallene er som opgivet af Krigsminister Bahnson. Store beløb med tanke på de ikke er bevilget af Rigsdagen.
Befæstningen i tal i nutids kroner er udviklingen fra 1900 til 2019. Der er ikke korrigeret for købekraft m.m. Omregningsfaktor: 1 kr. i 1890 svarer i 2019 til 71,00 kr.
Posten anlægsudgifter indgår i de enkelte anlæg. der er en totalpris.

1894 2019
Anlæg
Oversvømmelsen, broer og veje 1.450.000 kr. 102.950.000 kr.
Christiansholmslinien 920.000 kr. 65.320.000 kr.
Batterierne på Nordfronten 460.000 kr. 32.660.000 kr.
Vestenceinten og Husumenceinten 6.150.000 kr. 436.650.000 kr.
Fortun fort 550.000 kr. 39.050.000 kr.
Garderhøj Fort * 1.100.000 kr. 78.100.000 kr.
Lyngby Fort   ** (Gammelmosegaard) 1.070.000 kr. 83.070.000 kr.
Bagsværd Fort 675.000 kr. 47.925.000 kr.
Gladsaxe Fort 675.000 kr. 47.925.000 kr.
Avedøre og Hvidøre batterier 140.000 kr. 9.940.000 kr.
13.190.000 kr. 943.590.000 kr.
Anlægsudgifter
Køb af grunde og leje 2.255.000 kr. 160.105.000 kr.
Panserkonstruktioner og skyts 2.325.000 kr. 165.075.000 kr.
Jordarbejder 3.280.000 kr. 232.880 kr.
Murerarbejde, beton, stenslag 3.475.000 kr. 246.725.000 kr.
Veje, jernbaner, broer, dæmninger 920.000 kr. 65.320.000 kr.
Fredsmagasiner, boliger tilsynet 160.000 kr. 11.360.000 kr.
Diverse 325.000 kr. 23.075.000 kr.
Civil personale 410.000 kr. 29.110.000 kr.
Anden drift, kørsel, leje 90.000 kr. 6.390.000 kr.
13.240.000 kr. 707.392.880 kr.
Mængder
Udgravningsarbejder 505.000 kubikfavne 33.650.000 m3
Stenslag (anslagssten) 7.500 kubikfavne 50.082 m3
Beton 2.540.000 kubikfod 78.486 m3
33.778.568

* Garderhøj Fort                                                     1.100.000                   78.100.000    (selvbeskatningen
** Lyngby Fort                                                            1.070.000                    83.070.000   (heraf selvbeskatningen 200.000)