Befæstningens oversvømmelser

Formålet med befæstningens oversvømmelser var enten at hindre fjendens fremrykning og/eller  kanalisere ham hen, hvor han kunne beskydes effektivt. Vand har i århundreder været anvendt som passivt forsvar.

Befæstningens oversvømmelser, tegning af nordre og søndre oversvømmelse

Oversvømmelsen

Oversvømmelser, planlagte og forberedte, var en meget vigtig del at Nordfrontens forsvar. Vandet til disse store oversvømmelser skulle komme fra Furesøen, der normalt regnedes med en vandstand på 20 meter over dagligt vande.  Der regnedes med en hurtigste fyldningstid på 8 døgn ved tilførsel af 22 m3 pr. sekund. Vandstanden i søen ville ved fyldning af hele oversvømmelsen falde 1½ meter.

Nordre og søndre oversvømmelse

Oversvømmelserne deltes i Nordre og søndre oversvømmelse.Til sidstnævnte knyttede sig en evt. efterfyldning af vestenceintens kanal og en  oversvømmelse af Store Kagsmose vest for Husumenceintens sydligste front.

Befæstningens oversvømmelser, styrtseng i Klampenborg

Styrtseng Klampenborg

Fra Furesøen førtes vandet gennem fæstningskanalen (den regulerede Fure-å)  til Lyngby Sø. Denne havde en vandstand på 18,5 meter over  dagligt vande. På vejen mellem de to søer passerede vandet stemmeværket ved Frederiksdal, der normalt var lukket eller meget lidt åbent af hensyn til vandtilførslen til vandmøllerne langs Mølleåen. Dette var et af de helt centrale stemmeværker.

Københavns befæstnings oversvømmelser, maleri af Nordre oversvømmelse

Maleri af nordre oversvømmelse

Vandets vej

Skulle oversvømmelsen iværksættes, skulle dette stemmeværk åbnes først næsten helt og senere i forløbet helt. Normalt ville vandet følge Mølleåens forløb, men ved etablering af oversvømmelsen ville man lukke for vandet ved Lyngby Mølle og ved Nordbanebroen over Mølleåen.  Herefter ville det normalt lukkede Lyngby Stemmeværk blive åbnet, således at vandet gennem Lyngby Kanalen ledtes fra Lyngby Sø mod Ermelunden og Ermelunds Stemmeværk under       Ermelundsbroen.

Øst herfor fandtes de egentlige oversvømmelsesbassiner.

Man havde selvfølgelig en tidsplan, således at der var kalkuleret med hvornår oversvømmelsen var effektiv.

Fyldningstider i døgn af Befæstningens oversvømmelser
Oversvømmelser
afsnit
  Ca. 22 m3 pr. sekund fra Furesø. Senere ca11 m3
pr. sekund  ved Kagsmoses fyldning
Ca. 11 m3 pr. sekund fra Furesø
Ca. 22 m3 pr.
sekund til Nordre
Ca. 11 m3 pr.
sekund til Nordre
Ca. 5½ m3 pr.
sekund til Nordre

Nordre
1 2/3 2 2/3 4 2/3 3 1/3

Søndre uden
Kagsmose.
1 1/3 3 2 1/2

Nordre og Søndre
3 3 4 2/3

Kagsmose
5 5 5 1/2
Nordre, Søndre
og Kagsmose
8 8 8

Rester af oversvømmelsesanlæggene 2011 og 2020

Link til hjemmesiden Fæstningskanalens Venner