Sydfronten

Sydfronten og Amager blev næsten glemt på trods af at afstanden til byen var lille.
Medens besæstningen voksede næsten uhæmmet nord og vest for hovedstaden, blev  Amager helt negligeret. Christianshavns vold blev forsvarslinien, medens man i det mindste diskuterede et fort midt på øen.

Først vedkrigsudbruddet påbegyndtes Tømmerupstillingen og Christianshavns vold skulle være sikkerhedslinie. Man indså dog snart at en fjendtlig styrke relativt kunne vinde fodfæste på Amager inden man kom i alvorllig kamp med Tømmerupstillingen. Samtidig lå den så tæt på byen at den kunne bombarderes hen over stillingen.

i 1916 etableredes Sydamagerstillingen ved kystlinien til Øresund. Tømmerupstillingen blev nu sikkerhedslinie for Sydamagerstillingen. Til underbringelse af mandskabet etableredes 5 barak-lejre på Sydfronten:
Skovlejren, Længstehøjlejren, Ulleruplejren, Bachersmindelejren og Krudttårnslejren.