Baunehøjstillingen

Baunehøjstillingen blev også kaldt Lundtoftestillingen

Kasematgruppe i Baunehøjstillingen

Kasematgruppe i Baunehøjstillingen – A.N. Hvidt 1960

Stillingen blev opført i 1914 øst, nord og vest for Baunehøjen nordøst for Lyngby, det højeste punkt på Lundtoftesletten. Derfor blev stillingen også kaldt Lundtoftestillingen .Den blev udbygget flere gange og blev efterhånden en temmelig stor sammenhængende feltbefæstet stilling.
Fuldt udbygget bestod den af tre linier:
En gående fra Fortun Fort vestpå til Baunehøj og herfra sydpå til fæstningskanalen lidt øst for Lyngby, en gående fra Fortun Fort sydpå over Hvidegårds jorde til Ermelunden, og en gående fra Baunehøj mod vest til Furesøen lidt nord for
Frederiksdal. Førstnævnte var den oprindelige Banunehøjstilling.

Netop Baunehøjstillingen var særligt forstærket, fordi den lå i et område, hvortil de omliggende forter ikke havde indsyn og derfor ikke kunne observere en fremtrængende fjendtlig styrke.

Stillingen bestod af tre store betonstøbte beredskabsrum, der hver kunne rumme 250 mand. Desuden var der fem små kaponierer, hvorfra man kunne belyse og flankere pigtrådsspærringerne.

Stillingen blev nedlagt i 1919 og endeligt sløjfet i forbindelse med anlæggelsen af Danmarks Tekniske Universitet. Det er i dag intet tilbage af den.

Nordfronten

.