Grønsundstillingen

Af den planlagte stilling i Smålandsfarvandet blev kun opført Grønsundstillingen, der bestod af Masnedøfortet, Borgsted Batteri og Hårbølle Batteri. De to sidste placeret på den sydvestlige del af Møn.

De øvrige planlagte anlæg, Vejrø Fort og Helholm Batteri, blev aldrig opført. En planlagt flådebase ved Masnedsund og Masnedø  heller  aldrig blev ført ud i livet.

Anlæg på Sjælland

.