Nordfrontens forter

Nordfrontens forter blev opført som enligt liggende anlæg, da topografien ikke var egnet til en sammenhængende enceinte som på Vestfronten.

Fra Utterslev Mose og nord til opførtes i årene 1888-1892 en kæde med 5 forter.
I 1913 byggedes yderligere Tårbæk Fort til for at lukke det berømte “hul i Nordfronten”. Det var er kombineret land- og kystfort. 

Forterne

Alle forterne i fortkæden, bortset fra Garderhøjfort, var trekantforter. Garderhøj er firkantet. I fortets bagside, struben, fandtes en kasematbygning der i sin linie havde en kaponiere efter det bastionære grundrids. Dette muliggjorde flankering af strubegraven. I kasematbygningens enkelte kasematter ud mod strubegraven fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side af en tværgående gang, længst ind under fortets jordkappe, fandtes fortets ammunitionsmagasiner.

Forternes forsvar
Nordfrontens forter, trekantfort

Trekantfort

Forterne havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flankegrave og en strubegrav. Indrsidens escarpe og ydersidens contrescarpe var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur hvorpå var monteret et højt stormfrit jerngitter. Kun gitteret på Bagsværd Fort findes i dag.
Alle forterne havde i den mod fjenden vendende spids (saillanten) og på gravens yderside en saillantkaponiere, hvorfra de to flankegrave kunne beskydes.
Undtagelsen fra dette var Garderhøjfortet der var firkantet. Fortet fik to gravkaponierer.
Der var endvidere en infanterikaserne i graven.  Dette skyldes at Garderhøj blev bygget af en privat forening, Den Frivillige Selvbeskatning. Det var også tungere bevæbnet end de øvrige forter.

Der var til hvert fort et glacis, hvorfra infanteriforsvar kunne etableres.
Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Alt skyts var monteret i pansertårne, de tungeste 15 cm kanoner i såkaldte panserlavetter eller pansertårne. Disse kunne drejes 360 grader men ikke hæves og sænkes.
De lettere kanoner samt mitrailleuser var monteret i forsvindingstårne der kunne hæves og sænkes efter behov.

Nordfrontens forter, karrikatur hullet i Nordfronten

Karrikatur “Hullet i Nordfronten”


Man havde i en del år talt om det tynde forsvar nord for Dyrehaven. Det blev i folkemunde døbt “Hullet i Nordfronten” og udleveret til folkeviddet..
Taarbæk Fort blev bygget for at lukke dette hul.
Desværre blev fortet en hybrid, idet det skulle løse den umulige opgave at være både land- og kystfort.  

Nordfrontens forter var følgende:

Gladsaxe Fort
Lyngby Fort
Garderhøj Fort
Fortun Fort (Hjemmeside) 
Bagsværd Fort
Taarbæk Fort *

* Både land- og kystfort.